Jak zwiększyć aktywność zawodową niepełnosprawnych?

Kreatywni i niezależni - Jak zwiększyć aktywność zawodową niepełnosprawnych?

W wielu dziedzinach życia społecznego Polska pozostaje, niestety, daleko w tyle za innymi krajami europejskimi, chociaż, trzeba przyznać, usilnie staramy się nadrobić opóźnienia. Taką dziedziną, w której mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia, jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Odsetek osób niepełnosprawnych pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą, jest w naszym kraju żenująco niski, mimo obserwowanej od pewnego czasu poprawie w tym zakresie. A przecież wystarczy niekiedy kilka drobnych ułatwień administracyjnych lub architektonicznych.

Comments are closed.