Osoby niepełnosprawne a życie codzienne

Kreatywni i niezależni - Osoby niepełnosprawne a życie codzienne

Osoby niepełnosprawne fizycznie doskonale radzą sobie w życiu codziennym, aczkolwiek należy pamiętać, że alternatywa ta wymaga odpowiedniego przygotowania. Jeśli rzecz dotyczy prywatnego mieszkania, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że mieszkanie osoby niepełnosprawnej powinno być pozbawione szeroko rozumianych barier architektonicznych, czyli progów i schodów. Istotną rolę w tej kwestii odgrywają także drzwi wewnętrzne o optymalnej szerokości, właściwie przygotowana łazienka tudzież szafy na proporcjonalnie niskim poziomie.

Comments are closed.