Osoby niepełnosprawne umysłowo a praca zawodowa

Kreatywni i niezależni - Osoby niepełnosprawne umysłowo a praca zawodowa

Pozornie wydawać się może, że osoby niepełnosprawne umysłowo pod każdym względem są zdane na pomoc ze strony osób trzecich, a tym samym nie mają możliwości realizowania się na płaszczyźnie zawodowej. Rzeczywistość weryfikuje jednak tę kwestię dowodząc, że istnieje szereg rozwiązań zawodowych, w którym mogą aktywnie uczestniczyć osoby niepełnosprawne intelektualnie. W większości są top drobne prace przemysłowe lub fizyczne, nie wymagające szczególnych umiejętności intelektualnych ani wiedzy teoretycznej czy praktycznej.

Comments are closed.