Osoby niepełnosprawne w środkach komunikacji miejskiej

Kreatywni i niezależni - Osoby niepełnosprawne w środkach komunikacji miejskiej

W ostatnim czasie można zauważyć coraz więcej autobusów i tramwajów o obniżonej podłodze. Rozwiązanie to stworzone zostało przede wszystkim z myślą o osobach niepełnosprawnych fizycznie, poruszających się na wózkach inwalidzkich lub o kulach. Nietrudno zauważyć, że osoby te w miarę możliwości starają się zachować maksimum samodzielności, są jednak sytuacje, w których niezbędna okazuje się pomoc ze strony osób trzecich tudzież optymalne przystosowanie rzeczywistości, przede wszystkim pod względem technicznym, do potrzeb i możliwości fizycznych osób niepełnosprawnych.

Comments are closed.